Validering väst

Sårbehandling

Såromläggningsmaterial

Denna utbildning ligger på Region Skånes lärportal. Du behöver ingen inloggning. Utbildningen vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal och målet med utbildningen är att ge ökad kunskap om hur du på ett korrekt sätt bedömer och behandlar patienter/vårdtagare med olika sårdiagnoser/svårläkta sår.

Bild på Sårsmarts hemsida

Sårsmart® är en webbaserad utbildning som tagits fram av Strama Stockholm med finansiellt stöd av Sveriges Kommuner och Regioner och i nära samarbete med det nationella kvalitetsregistret RiksSår.