Tillgänglighetsredogörelse

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Innehållet på denna webbsajt är till största delen tillgänglighetsanpassat. Samtidig är det huvudsakliga innehållet på webbplatsen länkar till kurser på andra webbsajter och vi kan dessvärre inte garantera att det innehållet alltid är tillgänglighetsanpassat.

Hör av dig om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Oskäligt betungande anpassning

GR åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Videofilmer. Filmerna vänder sig inte till en bred allmänhet, utan i första hand till anställda och politiker i medlemskommunerna samt samarbetspartners.
  • Dokument. Dessa vänder sig inte till en bred allmänhet, utan i första hand till anställda och politiker i medlemskommunerna samt samarbetspartners.

Innehåll som inte omfattas av lagen

  • Dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning samt i vissa fall textning.

Hur vi har testat webbplatsen

Webbplatsen har testats genom självskattning (intern testning).

Senaste bedömningen gjordes 18 mars 2022.