Validering väst

Förskrivning och delegering

Syftet med webbutbildningen är att ge en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning för alla förskrivare och skapa förutsättning för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan med hjälpmedlet.

För att logga in på denna utbildning behöver du ett konto på Socialstyrelsen. Du kan logga in med BankID.

WebSesam hanterar beställning av hjälpmedel och tjänster från Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland.
Utbildningen innehåller allmän information kring WebSesams funktioner.

En grundutbildning i delegering för dig som arbetar som sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast i kommunal hälso- och sjukvård. Utbildningen ger dig grundläggande kunskap i att delegera en hälso-och sjukvårdsåtgärd.

Kursen är producerad av GR och ligger på Göteborgsregionens lärplattform.