Validering väst

Samverkan

SBAR är en väl beprövad kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring. SBAR står för (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation).

Utbildningen ligger öppet på nätet och kräver ingen inloggning. SBAR kan användas av alla och i nästan alla typer av informationsöverföringar. Genom att all personal får kunskap om SBAR ökar chansen att kommunikationen blir tydlig, relevant och direkt.