Validering väst

Palliation

Lindring bortom boten är en avgiftsfri webbutbildning i god palliativ vård och vänder sig till all personal inom vård och omsorg och även andra intresserade. Utbildningen tar ca 2,5 timmar att gå igenom som helhet. Det går närsomhelst att pausa utbildningen och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Utbildningen ligger hos Palliationsakademin och kräver att du skapar ett konto för inloggning.