Validering väst

Demens

Utbildningen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet med Demens ABC är att inspirera dig till att arbeta mer personcentrerat.

För att logga in på denna utbildning behöver du ett konto på Svenskt Demenscentrum.

Nollvision avser att ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer, sådana situationer då tvångs- och begränsningsåtgärder ofta uppfattas vara de enda möjliga lösningarna

För att logga in på denna utbildning behöver du ett konto på Svenskt Demenscentrum.