Validering väst

Hygien

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa.

För att logga in på denna utbildning behöver du ett konto på Socialstyrelsen. Du kan logga in med BankID.

Denna Webbutbildning ligger på VGRs lärplattform.

Hygienkörkortet finns för all personal inom kommunal vård och omsorg som arbetar omvårdnadsnära och omfattas av föreskriften (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg.