Validering väst

Hälsofrämjande och förebyggande

Genom att snabbt identifiera patienter med ökad risk för trycksår, undernäring och fall samt därefter sätta in förebyggande åtgärder, kan uppkomsten vårdskador på sjukhuset minskas.