Validering väst

Kvinna som tittar på en datorskärm

DigiVård

Webbutbildningar för legitimerad personal inom kommunal primärvård.

Innehåller information om sårbehandling.

Innehåller grundläggande kunskap om demenssjukdomar.

Innehåller information om ICF och KVÅ.

Innehåller information hjälpmedelsförskrivning och tillgång till WebSesam för VGR.

Tar upp basala hygienrutiner och hygienkörkortet.

Förebyggande av trycksår, undernäring och fall.

Övergripande om kommunal primärvård.

Vad gäller vid vård vid livets slut.

Säker kommunikation.